ابومنصور عبدالملک بن محمد زاهد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومنصور عبدالملک بن محمد زاهد اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومنصور عبدالملک بن محمّد بن عبدالملک زاهد انسربی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.
سمعانی از او به عنوان «کان شیخا متمیّزا شیخ الخط، یعلم النّاس الخط» یاد کرده و از او استماع حدیث کرده است. خود عبدالملک از ابومحمّد رزق‌اللّه تمیمی و ابوعبداللّه قاسم ثقفی حدیث شنیده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۴۹۰.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۸۲.    


جعبه ابزار