ابومحمد موسی بن عقبه اسدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد موسی بن عقبه اسدی، از قبیله بنی‌اسد و از محدثان مدینه به شمار می‌رفت. او سرانجام به سال ۱۴۱ ق در همانجا درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمد موسی بن عقبة بن ابوعیّاش، منسوب به بنی‌اسد و غلام آزاد شده آل زبیر به سیره نبوی آگاهی داشت و از رجال مورد اعتماد حدیث به شمار می‌رفت و کتابی در مغازی دارد. محل تولد و وفاتش مدینه بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۷، ص۳۲۵.    
۲. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التّهذیب، ج۱۰، ص۳۶۰.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۵۵.

جعبه ابزار