ابومحمد قاسم بن محمد قرشی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد قاسم بن محمد قرشی
اطلاعات فردی
نام کامل ابومحمد، قاسم بن محمد بن ابی‌بکر صدیق قرشی تیمی
خویشاوندان‌سرشناس فرزند محمد بن ابی‌بکر
تاریخ و مکان درگذشت/شهادت سال ۱۰۷ قمری
اطلاعات دینی
نقش‌های‌برجستهاز تابعین و فقهای مدینه
ابومحمد قاسم بن محمد قرشی، از تابعین و فقهای مدینه بود که سرانجام به سال ۱۰۷ قمری در هفتاد سالکی درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمد، قاسم بن محمد بن ابی‌بکر صدیق قرشی تیمی، یکی از فقهای مدینه و از بزرگان تابعین بود. درباره او گفته‌اند که افضل مردان عصر خویش بوده است. وقتی پدر قاسم کشته شد، او در دامان عمه‌اش، عایشه تربیت گردید و از او فقه و دین آموخت. مادرش دختر یزدگرد، آخرین پادشاه ایرانی بود. وی با دو خواهر دیگرش به اسارت درآمد. یکی از آنها به ازدواج محمد بن ابی‌بکر در آمد که قاسم ثمره این ازدواج بود و دیگری را حسین بن علی به همسری خویش در آورد و از او صاحب علی، ملقب به زین‌العابدین شد. سومی به همسری عبدالله بن عمر درآمد که سالم نتیجه این ازدواج بود. قاسم به سال ۱۰۷ قمری در هفتاد سالگی درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۵، ص۱۸۱.    
۲. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۴، ص۵۹.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۹۵.

جعبه ابزار