ابومحمد حجاج بن یوسف همدانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد حجاج بن یوسف همدانی، از محدّثین قرن سوم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد حجّاج بن یوسف بن قتیبه بن مسلم هَمْدانی معروف به «ابومحمّد ازرق» از محدّثین قرن سوم هجری است. وی به معلمی اطفال مشغول بوده و در مکتب او بیش از یکصد کودک حاضر بوده‌اند. آثار کسائی و احادیث نعمان و بشر بن حسین، ابوهانی و زُفر بن اَبی زُفَر را روایت کرده است.
[۱] اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۳۰۱.

حسین بن محمّد بن عضیره انصاری و ابویعقوب بن اسحاق بن ابراهیم بن بهرام زنجانی در سال ۲۹۶ق از او حدیث شنیده‌اند.
[حافظ ابونعیم اصفهانی می‌نویسد که در سال ۲۶۰ق در سن ۱۲۰سالگی فوت شده است ولی در احقاق الحق می‌نویسد: ابویعقوب زنجانی در سال ۲۹۶ق از او حدیثی شنیده است. لذا در باب تاریخ وفات او باید بیشتر تحقیق شود.]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۳۰۱.
۲. شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق، ج۱۴، ص۳۳۴.    
۳. شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق، ج۵، ص۳۴۱.    
۴. شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق، ج۱۴، ص۵۴۰.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۳۵-۴۳۶.    جعبه ابزار