ابوعیینه موسی بن کعب تمیمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعیینه موسی بن کعب تمیمی، از کارگزاران و داعیان حکومت عباسی و از همراهان ابومسلم خراسانی بود که به حکومت مصر رسید و سرانجام به سال ۱۴۱ ق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعیینه، موسی بن کعب بن عیینه بن موسی بن عمرو تمیمی، از فرماندهان و امرای لشکر عباسی بود که در سرنگونی دولت امویان و برقراری و استحکام پایه‌های حکومت عباسیان دخیل بود. وی از همراهان ابومسلم خراسانی و یکی از بزرگانی بود که محمد بن علی عباسی، آنان را برای دعوت به عباسیان انتخاب کرد. چون سفّاح در کوفه حرکت خود را آغاز کرد، وی اولین کسی بود که با او بیعت کرد. منصور او را به فرماندهی شرطه کوفه گماشت و نیز او را حاکم «سند» کرد و فرزند او، عیینه را به عنوان نایب وی به آن جا فرستاد و سپس در سال ۱۴۰ ق او را حاکم مصر قرار داد و محمد بن اشعث را به عنوان نایب وی به آن جا فرستاد و تا زمان فوت همواره از خلافت منصور پیروی می‌کرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۷، ص۳۲۷.    
۲. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۵۰۹.    
۳. ابوعمر کندی، محمد بن یوسف، الولاة و القضاة، ص۸۰.    
۴. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۵۱۲.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۵۶.

جعبه ابزار