ابوعلی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعلی ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌رسته ابوعلی احمد بن عمر اصفهانی، از دانشمندان قرن سوم هجری
ابن‌دکه ابوعلی حسن بن محمد معدل اصفهانی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری
ابوعلی ابنشاذان، اِبْن‌ِ شاذان‌، ابوعلی‌ حسن‌ بن‌ احمد بن‌ ابراهیم‌ بن‌ حسن‌ بن‌ محمد ابن‌ شاذان‌ بزاز (۳۳۹- ۴۲۵ق‌/۹۵۰-۱۰۳۴م‌)، محدّث‌ اشعری‌ و حنفی‌ بغدادی‌
ابوعلی بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد بلعمی مترجم کتاب تاریخ طبری است و دومین وزیر از خاندان بلعمیان
ابو علی جوانی، جَوّانی، ابوعلی‌ شرف‌الدین‌ محمد بن‌ سعد بن‌ علی‌ حسینی‌، نقیب‌، نسب‌شناس‌، شاعر، جغرافیانگار و مورخ سده ششم
ابوعلی جوزجانی، جوزجانی‌، ابوعلی‌ حسن‌ بن‌ علی‌، از عرفای‌ بزرگ‌ خراسان‌ در قرن‌ سوم‌
ابو‌علی سینا، ابوعلی سینا از بزرگترین دانشمندان ایرانی
ابوعلی محمد بن اشعث کوفی، یکی از راویان شیعه در قرن چهارم ه.ق
ابوعلی مسکویه، احمد بن محمد رازی (د ۴۲۱ ق/ ۱۰۳۰ م)، مورخ، فیلسوف، پزشک و ادیب پرآوازه ایرانی
ابوعلی ابن‌بنا، ابن بنا عالم‌ علوم‌ قرآنی‌ ، محدث‌، فقیه ‌ و استاد در انواع‌ علوم‌
ابوعلی ابن‌عراق، اِبن عِراق‌، ابوعلی‌ شمس‌الدین‌ محمد بن علی‌ بن عبدالرحمان‌ (۸۷۸ - صفر ۹۳۳ق‌/۱۴۷۳- نوامبر ۱۵۲۶م‌)، عارف ‌ و شاعر
ابوعلی بزاز، ابوعلی حسن بن احمد بن ابراهیم بن شاذان، محدث و متکلم اشعری قرن چهارم و پنجم
ابوعلی بلخی، بلخی، ابوعلی عبدالله بن محمد بن علی، محدث و مؤلف
ابوعلی جبائی، جُبّائی، ابوعلی محمد بن عبدالوهاب، متکلم مشهور معتزلی قرن سوم
ابوعلی حائری، حائری، ابوعلی محمد بن اسماعیل، عالم رجالی و فقیه امامی سده دوازدهم و سیزدهم
ابوعلی رستغفنی، ‌رُستُغفَنی، ابوالحسن علی‌ بن سعید، متکلم ماتریدی و فقیه حنفی
ابوعلی عمر الشریف، ابوعلی عمر الشریف امیر الحاج عراقیان، واسطه بازگرداندن حجرالاسود به کعبه
ابوعلی غلام الهراس، ابوعلی غلام الهراس ملقب به امام الحرمین (م. ۴۶۸ق.)، از استادان فن قرائت
ابوعلی فضل بن حسن طبرسی، علامه بزرگوار شیعه و صاحب تفسیر کبیر مجمع البیان
ابوعلی قلندر پانی‌پتی، بوعلی قلندر، شرف‌الدین پانی پتی، از عارفان و شاعران شبه قاره در قرن هفتم و هشتم
ابوعلی ابن جنید اسکافی، ابن جُنَیْدِ اِسْکافی‌، ابوعلی‌ محمد بن احمد کاتب‌ اسکافی‌، فقیه‌ و متکلم‌ امامی‌ سده ۴ق‌/۱۰م‌
ابوعلی حسن بن علی اصفهانی، از محدثین راویان اصفهان و همدان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار