ابوعثمان سهل بن بشر منجم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعثمان سهل بن بشر منجم یهودی (م ۲۳۵ هـ)، فردی عارف، عالم و فاضل که در زمینه علوم ریاضی و نجوم فلکی مهارت داشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعثمان سهل بن بشر بن حبیب منجم یهودی، در خراسان زندگی می‌کرد
[۱] لویس معلوف، المنجد فی الاعلام، ص۳۶۹.
و در آنجا به علوم ریاضی و نجوم فلکی مهارت پیدا کرد و بعداً به خدمت طاهر بن حسین (حکومت ۲۰۵-۲۰۷ هـ) و سپس حسن بن سهل درآمد.
[۲] قفطی، علی بن يوسف، تاریخ الحکماء، ص۱۹۶.

او فردی عارف، عالم و فاضل بود که توانست کتب فراوانی در زمینه‌های فلک، نجوم و ریاضی به رشته تحریر در آورد و در سال ۲۳۵ هـ از دنیا رفت.

آثار

[ویرایش]

آثار ابوعثمان عبارت‌اند از:
مفاتیح القضاء المسائل الصغیر، السهمین، الموالید الکبیر، تحویل سنی العالم، المدخل الصغیر، الهیئت و علم الحساب، المدخل الکبیر، تحاویل سنی الموالید، موالید الصغیر، مسائل الکبیر، الاختیارات، الاوقات، المفتاح، الامطار و الریاح، المعانی، الهیلاج و الکدخدا، الاعتبارات، الکسوفات، الترکیب، کتابی بزرگ در سیزده جلد که در خراسان نوشت و آن‌را العاشر نامید الاحکام فی علم المیقات احکام المسائل
[۷] كحاله، عمر رضا، المستدرک علی معجم المؤلفین، ص۲۸۳.
الاحکام فی النجوم و الجبر و المقابله که رومیان آن‌را بزرگ می‌شمردند.
[۹] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۸، ص۱۲۲۲۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لویس معلوف، المنجد فی الاعلام، ص۳۶۹.
۲. قفطی، علی بن يوسف، تاریخ الحکماء، ص۱۹۶.
۳. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۴، ص۲۸۳.    
۴. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۳۳۵.    
۵. زرکلی، خیرالدین بن محمود، الاعلام، ج۳، ص۱۴۲.    
۶. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۳۳۵.    
۷. كحاله، عمر رضا، المستدرک علی معجم المؤلفین، ص۲۸۳.
۸. بابانی، اسماعیل بن محمد، هدیة العارفین، ج۱، ص۴۱۲.    
۹. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۸، ص۱۲۲۲۰.


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۳۹۰، برگرفته از مقاله «ابوعثمان سهل بن بشر منجم».


جعبه ابزار