ابوعبداللّه محمد بن ابراهیم قرشی ملنجی اصفهانیذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبداللّه محمد بن ابراهیم قرشی ملنجی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبداللّه محمّد بن ابراهیم بن سالم بن عبداللّه قرشی ملنجی، از محدّثین اصفهان معروف به «ابن شاوال» وی در قرن چهارم هجری می‌زیسته، و از اهالی روستای «ملنجه» اصفهان بوده است. از حسن بن عرفه و علیّ بن داوود قنطاری و دیگران روایت نموده است.
[۲] مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۲۶۲.    
۲. مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۲۹.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۹۸.    


جعبه‌ابزار