ابوعبدالله احمد بن حسن بغدادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالله احمد بن حسن بن علی بن فضال بغدادی (م ۲۶۰ هـ)، از اصحاب امام‌ هادی و امام حسن عسکری (علیهما‌السّلام) و از محدثان فطحی مذهب در قرن سوم هجری قمری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبدالله احمد بن حسن بن علی بن فضال بغدادی از اصحاب امام‌ هادی و امام حسن عسکری (علیهما‌السّلام) بوده و از پدرش و مختار بن زیاد و یزید بن عبدالله روایت شنیده و افرادی چون برادرش علی، محمد بن علی بن محبوب، سعد بن عبدالله و محمد بن احمد بن یحیی از او روایت نقل کرده‌اند.
ابوعبدالله، از موالی عکرمة بن ربعی فیاض می‌باشد و گفته‌اند که احمد، فطحی مذهب اما در نقل روایات موثق و مورد اطمینان بوده، مخصوصاً که امام حسن عسکری (علیه‌السّلام) هم در روایتی، توثیق بنی فضال را تایید کرده است.
ابن‌داوود نیز وثاقت وی را تایید کرده، گرچه وی را در قسم دوم از کتاب خود که مختص به مجهولین و مجروحین می‌باشد، آورده است.

آثار

[ویرایش]

کتاب‌های الصلوة و الوضوء آثار احمد بغدادی می‌باشد.

تاریخ وفات

[ویرایش]

ابوعبدالله احمد بغدادی به سال ۲۶۰ هـ از دنیا رفت.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۲] زنجانی، موسی، الجامع فی الرجال، ج۱، ص۱۰۵.
[۱۹] طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۴۴۳.
[۲۰] طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۵۴۳.
[۲۱] طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۶۳۹.
[۲۲] طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۱۰۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۳۸۳.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۳۹۷.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۲۶۷.    
۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۸۰.    
۵. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۵، ص۴۳۶.    
۶. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۲۸۹.    
۷. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۵، ص۵۴.    
۸. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۴.    
۹. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۸۱.    
۱۰. مازندرانی، محمّد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۱. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۳۲۱.    
۱۲. زنجانی، موسی، الجامع فی الرجال، ج۱، ص۱۰۵.
۱۳. ابن‌شهرآشوب، محمدعلی، معالم العلماء، ص۱۳.    
۱۴. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۱، ص۴۲۷.    
۱۵. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ۱۱۵.    
۱۶. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲، ص۸۷.    
۱۷. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۱، ص۱۹۵.    
۱۸. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۳۰۲.    
۱۹. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۴۴۳.
۲۰. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۵۴۳.
۲۱. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۶۳۹.
۲۲. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۱۰۱۴.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۱۲۳، برگرفته از مقاله «ابوعبدالله احمد بن حسن بن علی بن فضال بغدادی».


جعبه ابزار