ابوعبدالرحمان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالرحمان ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوعبدالرحمان ابن مبارک، اِبْن‌ِ مُبارَک‌، ابوعبدالرحمان‌ عبدالله‌ بن‌ مبارک‌ حنظلی‌ مروزی (۱۱۸-۱۸۱ق‌/۷۳۶-۷۹۷م‌)، از فقیهان‌ و اصحاب‌ حدیث‌
ابوعبدالرحمان ابن‌مسعود، اِبْن مَسْعود، ابوعبدالرحمان عبدالله بن مسعود بن غافل (د۳۲ یا ۳۳ق/۶۵۳م)، از اصحاب مشهور پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب، ابوعبدالرحمن، احمد بن علی بن شعیب نسائی، محدث معروف و مؤلف یکی از صحاح سته اهل‌سنت
ابوعبدالرحمان حیری، حیری، ابوعبدالرحمان اسماعیل بن احمد، مقری، مفسر، محدث و فقیه شافعی قرن چهارم و پنجم
ابوعبدالرحمان مزنی، بَلال بن حارث، ابوعبدالرحمان بلال بن حارث مُزَنی، صحابی و محدث
ابوعبدالرحمان عرزمی، از رجال قرن سوم هجری قمری
ابوعبدالرحمان مسعودی، از محدثان قرن سوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار