ابوعبدالرحمان یونس بن حبیب ضبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالرحمان یونس بن حبیب ضبی، زاده سال ۷۸ ق و از شخصیت‌های ادبی و از شعرای قرن دوم قمری در بصره بود. او سرانجام به سال ۱۸۲ ق در سن ۱۰۲ سالگی درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبدالرحمان، یونس بن حبیب ضبّی، منسوب به بنی ضبّه در روستای «جبّول» در ساحل رودخانه دجله بین بغداد و واسط متولد شد. به بصره آمد و نزد ابوعمرو بن علاء و اخفش کبیر کسب علم کرد. در بصره حلقه درسی داشت که ادبا و فصیحان عرب و اهل بادیه، در آن شرکت می‌کردند.
در زمان خود، در علم نحو سرآمد و به شعر آگاه بود. در تشخیص شعر خوب و بد، بینش عمیقی داشت. طبقات شعرا را می‌شناخت و حافظ شعرهای آنان و لغت‌های مهجور و مثل‌های فراوانی بود؛ اما بیشتر روحیه نحوی داشت. از حفظ املا می‌کرد و از هیچ کتابی کمک نمی‌گرفت. از جمله تصانیف او می‌توان از معانی القرآن الکبیر، معانی القرآن الصغیر، کتاب اللغات، النوادر و الامثال نام برد. وی عمری طولانی داشت و در ۱۰۲ سالگی بدرود حیات گفت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حموی، یاقوت، معجم الادباء ارشاد الاریب الی معرفه الادیب، ج۶، ص۲۸۵۰.    
۲. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۷، ص۲۴۴.    
۳. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، بغیه الوعاه، ج۲، ص۳۶۵.    
۴. ابن عماد، عبد الحی بن احمد، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ج۲، ص۳۷۱.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۱۸.

جعبه ابزار