ابوطاهر ثعلبة بن مطهر حنظلی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوطاهر ثعلبه بن مطهر بن احمد حنظلی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوطاهر ثعلبه بن مطهر بن احمد حنظلی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. وی از ابوعلی مَصاحفی روایت نموده و در سال ۳۹۸ق وفات یافته است.
[۱] اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۶۹.    جعبه ابزار