ابوشراحیل رماح بن ابرد مری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوشراحیل رماح بن ابرد مری، معروف به ابن میاده از شعرا و سخنورانی بود که هر دو دولت بنی‌امیه و بنی‌عباس را درک کرد و سرانجام به سال ۱۴۹ ق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوشراحیل، رمّاح بن ابرد بن ثوبان بن سراقة بن قیس بن سلمی ظالم مرّی، به مادرش که زنی ایرانی بود و میاده نام داشت نسبت داده شده؛ بنابراین به وی ابن میاده می‌گویند. وی سخنور و صاحب اشعاری ظریف بود که هنوز به شعر او استناد می‌شود. بیشتر شعر او هجو است. وی از جمله کسانی است که هر دو دولت اموی و عباسی را درک کرد. معاصر ولید بن یزید بوده و در اوایل دولت بنی‌عباس می‌زیست. او منصور و جعفر بن سلیمان عباسی را مدح کرده است. محبّت وافری به زنی به نام «ام جحدر» دختر حسّان مرّی داشت. و او را از پدرش خواستگاری نمود ولی پدرش به دلیل رابطه آن دو و آوردن نام دختر در غزل‌های او مخالفت نمود. بعدها او را به ازدواج مردی از اهل شام درآورد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۳، ص۳۱.    
۲. ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، الاغانی، ج۲، ص۵۱۰.    
۳. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم الادباء، ج۳، ص۱۳۰۹.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۶۶.

جعبه ابزار