ابوسفیان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسفیان ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابو سفیان صخر، ابوسفیان صخر‌ بن‌ حرب‌ بن‌ امیة‌ بن عبد شمس، از سران مشرک مکّه
ابوسفیان مغیره، اَبوسُفْیان، مغیرة بن حارث بن عبدالمطلب، از شعرای صدر اسلام، پسر عموی و صحابی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار