ابوسعید عبدالرحمان بن مهدی لولوئی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسعید عبدالرحمان بن مهدی لولوئی، از محدثان برجسته اهل سنت در قرن دوم قمری بوده است. او سرانجام به سال ۱۹۸ ق در بصره درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعید، عبدالرحمان بن مهدی بن حسان عنبری بصری لؤلؤئی، از حافظان بزرگ حدیث و فردی متقی و پارسا بود. شافعی درباره او گفته است: «کسی را در دنیا نظیر او نیافتم». محدثان بزرگی از وی نقل حدیث کردند. او تصنیفاتی نیز در زمینه حدیث دارد. محل تولد و وفاتش بصره بود.
[۳] ابونعیم اصفهانی، احمدبن عبداللّه، حلیة الاولیاء، ج۹، ص۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۳، ص۳۳۹.    
۲. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التّهذیب، ج۶، ص۲۷۹.    
۳. ابونعیم اصفهانی، احمدبن عبداللّه، حلیة الاولیاء، ج۹، ص۳.


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۴۵.

جعبه ابزار