ابوسعید بن عقیلذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی معتقدند ابوسعید بن عقیل یکی از شهدای کربلا است.


بررسی شهادت ابوسعید

[ویرایش]

صاحب المجدی، هنگام ذکر نام فرزندان عقیل بن ابی طالب و بازماندگانشان، از ابوسعید احول به عنوان یکی از فرزندان عقیل و کسی که خود و پسرش در کربلا به شهادت رسیده‌ اند یاد می‌ کند. [۱]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. علوی، علی بن محمد، المجدی فی انساب الطالبیین، ص۳۰۷.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۶۶.    


جعبه‌ابزار