ابوسعد یحیی بن محمد صاعدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآل صاعد یا صاعدیان، یکی از خاندان‌های علمی و روحانی حنفی مذهب در اصفهان می‌باشند که از قرن پنجم تا دهم هجری، قدرت و ریاست فوق‌العاده‌ای در شهر داشته‌اند. یکی از شخصیت‌های این خاندان، ابوسعد صاعدی یحیی بن محمد بن صاعد بن محمد است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعد صاعدی یحیی بن محمد بن صاعد بن محمد (۴۰۱ ربیع‌الاول ۴۶۰ق/۱۰۱۰- ژانویه ۱۰۶۸م)، وی فرزند قاضی ابوسعید و نوۀ قاضی صاعد است. ابوسعد از پدر و نیایش حدیث شنید. فارسی او را از بزرگان و قضات برجسته به شمار آورده که مهروموم‌ها مجلس درس داشته و کتاب‌های فواید و امالی را از خود برجای نهاده است. او نیز ابتدا قاضی نیشابور بود و پس‌ازآن به قضاوت ری برگماشته شد. برادرزاده‌اش محمد بن احمد بن محمد بن صاعد، از او روایت کرده است. وی در ری درگذشت.

منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۲.    
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل صاعد»، شماره۴۲۹.    جعبه ابزار