ابوسعد یحیی بن عبدالملک صاعدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآل صاعد یا صاعدیان، یکی از خاندان‌های علمی و روحانی حنفی مذهب در اصفهان می‌باشند که از قرن پنجم تا دهم هجری، قدرت و ریاست فوق‌العاده‌ای در شهر داشته‌اند. یکی از شخصیت‌های این خاندان، ابوسعد یحیی بن عبدالملک است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعد صاعدی یحیی بن عبدالملک بن عبدالله بن صاعد، مردی فاضل بود و فقه و حدیث را نزد پدرش آموخت و پس‌ از آن نزد دیگر دانشمندان دودمان خویش و بزرگان آن دوره درس خواند.
[۱] فارسی، عبدالغافر، تاریخ نیشابور، ص۷۴۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فارسی، عبدالغافر، تاریخ نیشابور، ص۷۴۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۲.    
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل صاعد»، شماره۴۲۹.    جعبه ابزار