ابوزرعه عبیداللّه بن محمد راشد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوزرعه عبیداللّه بن محمد راشد اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوزرعه عبیداللّه بن محمّد بن احمد بن راشد اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است. وی از پدرش و ابوبکر بن نعمان روایت کرده و بعد از سال ۳۴۲ق وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۱۰۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۲۱.    


جعبه ابزار