ابوزرعه ثقفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوزرعه ثقفی، قاضی شام و مصر در قرن سوم قمری بود، وی طبق مذهب شافعی حکم می‌کرد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوزرعه، محمد بن عثمان بن ابراهیم بن زرعه بن ابراهیم شافعی دمشقی، هم‌پیمان ثقفیان بود. قاضی شام بود و سپس در سال ۲۸۴ق در امارت‌ هارون بن خمّارویه طولونی، قاضی مصر شد. او نخستین کسی بود که در شام طبق مذهب شافعی حکم کرد و آن را در آن خطه گسترش داد. پیش از آن، شامیان پیرو مذهب اوزاعی بودند. او مردی ثقه، عادل و از بزرگان قضات بود. گفته می‌شود که نیای بزرگش ابراهیم یهودی بود و سپس مسلمان شد.
[۴] خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۴، ص۱۰۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۱، ص۱۲۲.    
۲. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، حسن المحاضره، ج۱، ص۳۹۹.    
۳. کندی، محمد بن یوسف، الولاة و القضاة، ص۳۴۲.    
۴. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۴، ص۱۰۹.


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۷۵.


جعبه ابزار