ابوحیان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحیان ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوحیان اسماعیل بن حماد کوفی، اِبن حَمّاد، ابوحیّان‌ اسماعیل‌ بن حمّاد بن ابو حنیفه کوفی‌، قاضی‌ و فقیه‌ حنفی‌ (د ۲۱۲ق‌/۸۲۷م‌)
ابوحیان محمد بن یوسف اندلسی جیانی، محمد بن یوسف بن على بن یوسف ابن حیّان أثیر الدین ابوحیان اندلسى جیانى (۶۵۴ـ۷۴۵ق) از بزرگان تفسیر، حدیث و ادبیات اهل سنت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار