ابوحنیفه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحنیفه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوحنیفه نعمان بن ثابت، ابوحنیفه مشهور، امام، فقیه و متکلم نام‌دار کوفه و پایه‌گذار مذهب حنفی از مذاهب چهارگانه اهل سنت
ابوحنیفه نعمان بن محمد تمیمی، ابوحنیفه، نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حیون تمیمی مغربی، از دانشمندان بزرگ فرقه اسماعیلیه در آغاز پیدایش آنان
ابوحنیفه احمد بن داود دینوری، احمد بن داود بن ونند دینوری، گیاه‌شناس، مورخ، جغرافیادان، ستاره‌شناس و ریاضی‌دان، نحوی و لغت‌شناس
ابوحنیفه سعید بن بیان سائق الحاج، از اصحاب و راویان امام صادق (علیه‌السّلام) و از محدثان شیعه در عصر آن حضرت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار