ابوحنش خضیر بن قیس هلالی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحَنَش خُضَیْر بن قیس هلالی نمیری بصری (زنده در ۱۸۷ هـ)، از شاعران مشهور درگاه برامکه بوده و از آنها را ستوده است. وی هم‌عصر دعبل خزاعی بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوحَنَش خضیر بن قیس بن سعد بن صعصعه هلالی نمیری بصری، اهل بصره بود، ولی به بغداد منتقل شد. در نام و کنیه او، تصحیف رخ داده است. خطیب بغدادی خُضَیر را، نام و ابوحَنَش را، کنیه او ثبت کرده امّا جهشیاری نام وی را حصین
[۲] جهشیاری، محمد بن عبدوس، الوزراء و الکتاب، ص۲۱۱.
دانسته و ابن‌ندیم کنیه او را ابوحَنَش نوشته است.
وی از شاعران درگاه برامکه بود و ایشان را ستوده است. با خالد بن برمک و پسرش یحیی بن خالد و فضل پسر یحیی حکایاتی دارد. ابوحنش از شاعران برجسته و مشهور عصر دعبل بن علی خزاعی بود که دعبل نام وی را در کتاب خود ذکر کرده است. او در رثای یعقوب بن داود، از درباریان مهدی عباسی، نیز سروده‌هایی دارد.
به گفته ابن‌ندیم مجموعه سروده‌های او، شامل سی برگ است.

تاریخ وفات

[ویرایش]

ابوحنش عمری طولانی کرد و پس از صد سال زندگی درگذشت. زمان فوت او دانسته نیست، ولی تا سال ۱۸۷ هـ زنده بوده است.
[۸] سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۴، ص۸۱.


مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۹] ابوالفرج اصفهانی، على بن حسين، الاغانی، ج۲۰، ص۲۲۰.
[۱۰] ابوالفرج اصفهانی، على بن حسين، الاغانی، ج۲۳، ص۸۶.
[۱۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۳۸۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۸، ص۳۳۷.    
۲. جهشیاری، محمد بن عبدوس، الوزراء و الکتاب، ص۲۱۱.
۳. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۱۹۸.    
۴. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۸، ص۳۳۷.    
۵. ابن‌خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۷، ص۲۶.    
۶. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۱۹۸.    
۷. ابن‌خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۷، ص۲۶.    
۸. سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۴، ص۸۱.
۹. ابوالفرج اصفهانی، على بن حسين، الاغانی، ج۲۰، ص۲۲۰.
۱۰. ابوالفرج اصفهانی، على بن حسين، الاغانی، ج۲۳، ص۸۶.
۱۱. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۳۸۰.


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۳۱۳، برگرفته از مقاله «ابوحَنَش خضیر بن قیس هلالی».


جعبه ابزار