ابوحمزه ثمالی (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحمزه ثمالی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ابوحمزه ثمالی (صحابی)، راوی، محدّث و مفسر امامی قرن دوم و از اصحاب امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام کاظم (علیهم‌السلام)
دعای ابوحمزه ثمالی، دعایی مشهور آموخته شده توسط امام سجاد (علیه‌السلام) به ابوحمزه ثمالی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار