ابوتراب بن محمدجعفر کلباسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوتراب بن محمدجعفر کلباسی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن سیزده و چهارده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج شیخ ابوتراب بن شیخ محمّدجعفر بن حاج محمّدابراهیم کلباسی، عالم فاضل در دوشنبه ۱۷ جمادی‌الاوّل ۱۲۷۹ق در اصفهان متولّد شد. پس از اتمام مقدّمات و سطح برای ادامه تحصیل به همراه برادرش موسی به نجف اشرف رفت، و نزد حاج میرزا حسین خلیلی و آخوند خراسانی تلّمذ نمود، و از حاج میرزا حسین خلیلی اجازه اجتهاد دریافت نمود، و به زادگاه خویش بازگشت، و به تدریس و انجام وظایف شرعی پرداخت.

وفات

[ویرایش]

در ۷ ذی‌القعده ۱۳۳۷ق وفات یافت، و در قبرستان وادی‌السّلام نجف مدفون شد.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

وی را تالیفاتی است که از آن جمله است:
۱. حواشی بر کفایه؛
۲. رسائلی در فقه؛
۳. السّعه و الرّزق که مجموعه احادیثی در این باب است.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۲۹.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۲۲.
[۳] محبوب نجفی، جعفر بن باقر، ماضی النّجف، ج۳، ص۲۳۳.
[۴] نجفی کلباسی، محمدعلی، خاندان کلباسی، ص۱۹۸-۲۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۲۹.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۲۲.
۳. محبوب نجفی، جعفر بن باقر، ماضی النّجف، ج۳، ص۲۳۳.
۴. نجفی کلباسی، محمدعلی، خاندان کلباسی، ص۱۹۸-۲۰۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۴۱.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار