ابوبکر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر ممکن است اسم و یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوبکر بن ابی قحافه، از صحابه پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
ابوبکر آجری، ابوبکر محمد بن حسین بن عبدالله آجُرّی، (ح ۲۸۰ـ۳۶۰ق/۸۹۳ ـ۹۷۱م)، فقیه و محدث
ابوبکر ابن‌انباری، ادیب‌، نحوی‌، لغت‌شناس‌، مفسّر و عالم‌ به‌علم‌ قرائات‌
ابوبکر ابن‌اهدل، زاهد، مدرس‌، مفتی‌ و شاعر
ابوبکر ابن‌حداد، فقیه‌ و قاضی‌ شافعی‌
ابوبکر محمد ابن‌خیاط، محدث‌ و نحوی‌ سمرقندی‌
ابوبکر ابن داود، فقیه‌ ظاهری‌، ادیب‌، شاعر و گردآورنده جُنگی‌ از سروده‌های‌ عاشقانه‌
ابوبکر ابن‌سیدالناس، فقیه‌، محدث‌، مورخ‌ و ادیب‌ اندلسی
ابوبکر ابن‌عاصم، ادیب‌ و فقیه‌ مالکی‌
ابوبکر ابن‌عربی، فقیه‌ مالکی‌ و محدث‌ نامدار اندلس‌
ابوبکر ابهری، زاهد، عارف و عالم
ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق همدانی، ابن فقیه، ابوبکر، احمد بن محمد بن اسحاق، معروف به ابن فقیه همدانی، جغرافی دان قرن سوم هجری
ابوبکر اسحاق‌ملتانی، صوفی و فقیه حنفی شبه قارۀ هند
ابوبکر اسماعیلی، محدث‌ و فقیه‌ شافعی‌
ابوبکر اصم، فقیه، متکلم و مفسر معتزلی
ابوبکر باقلانی، از بزرگان متکلمان اشعری و از حامیان بزرگ عقاید اهل سنت
ابوبکر بالسی، معروف به ابن قوام (۵۸۴-۶۵۸ق/۱۱۸۸-۱۲۶۰م)، از عارفان و زاهدان شام
ابوبکر بردعی، فقیه اصولی، از خوارج قرن سوم و چهارم
ابوبکر بردیجی، محدث، فقیه و رجالی قرن سوم و چهارم
ابوبکر برقانی، محدّث، نحوی، و فقیه مکتب شافعی
ابوبکر بطلیوسی، ادیب، لغوی و نحوی سده پنجم/ یازدهم هجری
ابوبکر بن حزم، از محدثان تابعین ، قاضی و والی مدینه در دورۀ خلافت مروانیان
ابوبکر بن حسن، یکی از شهدای کربلا و از فرزندان امام حسن (علیه‌السلام)
ابوبکر بن حسین، از فرزندان امام حسین ‌(علیه‌السلام) و از شهدای کربلا
ابوبکر بن علی، از فرزندان امام علی (علیه‌السلام) و از شهدای کربلا
ابوبکر بن عیاش، یکی از دو تن راوی قرائت کوفی عاصم و از اصحاب حدیث
ابوبکر بن محمد حصنی، محدّث و زاهد و فقیه شافعی قرن هشتم و نهم
ابوبکر تایبادی، عارف ایرانی قرن هشتم
ابوبکر جصاص، فقیه‌، محدّث‌ و مفسر بزرگ‌ حنفی‌ قرن‌ چهارم‌
ابوبکر جوزقی، محدّث شافعی‌ قرن‌ چهارم‌
ابوبکر جومی، عالم، مبلغ و مفتی بزرگ نیجریه در قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی
ابوبکر حدادی، فقیه و زاهد حنفی قرن هشتم
ابوبکر حصنی، محدّث و زاهد و فقیه شافعی قرن هشتم و نهم
ابوبکر خرائطی، معروف به ابوبکر الخرائطی از علمای اهل‌سنت
ابوبکر خلال، عالم و فقیه حنبلی قرن سوم و یکی از مهم‌ترین تدوین ‌کنندگان آرای فقهی ـ کلامی احمد بن حنبل
ابوبکر خوارزمی، ادیب، کاتب و شاعر سدۀ چهارم
ابوبکر سجستانی، مفسر، ادیب و مؤلف در زمینۀ غریب القرآن
ابوبکر شبلی، ملقب به تاج‌الصوفیه، عارف و فقیه و شاعر قرن سوم و چهارم
ابوبکر شیبانی جوزقی، محدّث شافعی‌ قرن‌ چهارم‌
ابوبکر صنهاجی بیذق، نویسنده خاطراتی درباره نخستین دوره های تاریخ موحّدون
ابوبکر طمستانی، از عرفای مشهور سدۀ ۴ق (د پس از ۳۴۰ق/۹۵۱م)
ابوبکر فراء، عارف و صوفی
ابوبکر کتانی، عارف اهل بغداد در سدۀ سوم
ابوبکر کلاباذی، محدّث و صوفی قرن چهارم
ابوبکر محمد ابن منذر، فقیه‌، محدث‌ و مفسر مکی
ابوبکر واسطی، مشهور به ابن فرغانی، از مشایخ مشهور صوفیه در قرن چهارم هجری
ابوبکر وراق، عارف بزرگ ایرانی سده ۳ق
ابن‌عطاش ابوبکر احمد بن عبداللّه اصفهانی، از محدّثان قرن چهارم هجری در اصفهان
ابن‌عطاش ابوبکر احمد بن محمد اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار