ابوبکر (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر ممکن است اسم و یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوبکر بن ابی قحافه، از صحابه پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
ابوبکر آجری، ابوبکر محمد بن حسین بن عبدالله آجُرّی، (ح ۲۸۰ـ۳۶۰ق/۸۹۳ ـ۹۷۱م)، فقیه و محدث
ابوبکر ابن‌انباری، ادیب‌، نحوی‌، لغت‌شناس‌، مفسّر و عالم‌ به‌علم‌ قرائات‌
ابوبکر ابن‌اهدل، زاهد، مدرس‌، مفتی‌ و شاعر
ابوبکر ابن‌حداد، فقیه‌ و قاضی‌ شافعی‌
ابوبکر محمد ابن‌خیاط، محدث‌ و نحوی‌ سمرقندی‌
ابوبکر ابن داود، فقیه‌ ظاهری‌، ادیب‌، شاعر و گردآورنده جُنگی‌ از سروده‌های‌ عاشقانه‌
ابوبکر ابن‌سیدالناس، فقیه‌، محدث‌، مورخ‌ و ادیب‌ اندلسی
ابوبکر ابن‌عاصم، ادیب‌ و فقیه‌ مالکی‌
ابوبکر ابن‌عربی، فقیه‌ مالکی‌ و محدث‌ نامدار اندلس‌
ابوبکر ابهری، زاهد، عارف و عالم
ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق همدانی، ابن فقیه، ابوبکر، احمد بن محمد بن اسحاق، معروف به ابن فقیه همدانی، جغرافی دان قرن سوم هجری
ابوبکر اسحاق‌ملتانی، صوفی و فقیه حنفی شبه قارۀ هند
ابوبکر اسماعیلی، محدث‌ و فقیه‌ شافعی‌
ابوبکر اصم، فقیه، متکلم و مفسر معتزلی
ابوبکر باقلانی، از بزرگان متکلمان اشعری و از حامیان بزرگ عقاید اهل سنت
ابوبکر بالسی، معروف به ابن قوام (۵۸۴-۶۵۸ق/۱۱۸۸-۱۲۶۰م)، از عارفان و زاهدان شام
ابوبکر بردعی، فقیه اصولی، از خوارج قرن سوم و چهارم
ابوبکر بردیجی، محدث، فقیه و رجالی قرن سوم و چهارم
ابوبکر برقانی، محدّث، نحوی، و فقیه مکتب شافعی
ابوبکر بطلیوسی، ادیب، لغوی و نحوی سده پنجم/ یازدهم هجری
ابوبکر بن حزم، از محدثان تابعین ، قاضی و والی مدینه در دورۀ خلافت مروانیان
ابوبکر بن حسن، یکی از شهدای کربلا و از فرزندان امام حسن (علیه‌السلام)
ابوبکر بن حسین، از فرزندان امام حسین ‌(علیه‌السلام) و از شهدای کربلا
ابوبکر بن علی، از فرزندان امام علی (علیه‌السلام) و از شهدای کربلا
ابوبکر بن عیاش، یکی از دو تن راوی قرائت کوفی عاصم و از اصحاب حدیث
ابوبکر بن محمد حصنی، محدّث و زاهد و فقیه شافعی قرن هشتم و نهم
ابوبکر تایبادی، عارف ایرانی قرن هشتم
ابوبکر جصاص، فقیه‌، محدّث‌ و مفسر بزرگ‌ حنفی‌ قرن‌ چهارم‌
ابوبکر جوزقی، محدّث شافعی‌ قرن‌ چهارم‌
ابوبکر جومی، عالم، مبلغ و مفتی بزرگ نیجریه در قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی
ابوبکر حدادی، فقیه و زاهد حنفی قرن هشتم
ابوبکر حصنی، محدّث و زاهد و فقیه شافعی قرن هشتم و نهم
ابوبکر خرائطی، معروف به ابوبکر الخرائطی از علمای اهل‌سنت
ابوبکر خلال، عالم و فقیه حنبلی قرن سوم و یکی از مهم‌ترین تدوین ‌کنندگان آرای فقهی ـ کلامی احمد بن حنبل
ابوبکر خوارزمی، ادیب، کاتب و شاعر سدۀ چهارم
ابوبکر سجستانی، مفسر، ادیب و مؤلف در زمینۀ غریب القرآن
ابوبکر شبلی، ملقب به تاج‌الصوفیه، عارف و فقیه و شاعر قرن سوم و چهارم
ابوبکر شیبانی جوزقی، محدّث شافعی‌ قرن‌ چهارم‌
ابوبکر صنهاجی بیذق، نویسنده خاطراتی درباره نخستین دوره های تاریخ موحّدون
ابوبکر طمستانی، از عرفای مشهور سدۀ ۴ق (د پس از ۳۴۰ق/۹۵۱م)
ابوبکر فراء، عارف و صوفی
ابوبکر کتانی، عارف اهل بغداد در سدۀ سوم
ابوبکر کلاباذی، محدّث و صوفی قرن چهارم
ابوبکر محمد ابن منذر، فقیه‌، محدث‌ و مفسر مکی
ابوبکر واسطی، مشهور به ابن فرغانی، از مشایخ مشهور صوفیه در قرن چهارم هجری
ابوبکر وراق، عارف بزرگ ایرانی سده ۳ق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار