ابوبکر بن علی بن ابی‌طالب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر از فرزندان امام علی (علیه‌السلام) و از شهدای کربلا است.


نسب ابوبکر

[ویرایش]

به گفته شماری از مورخین، ابوبکر از فرزندان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و مادرش لیلی بنت مسعود دارمبه است.

شهادت در کربلا

[ویرایش]

برادران امام حسین (علیه‌السّلام) عزم میدان کردند تا در راه او بجنگند؛ اولین آنها ابوبکر بن علی بود که نام او «عبدالله» و مادرش «لیلی بنت مسعود بن خالد بن ربعی...» بود.
ابوبکر به میدان رفت و چنین رجز می‌خواند.
شیخی علی ذوالفخار الاطول من ھاشم الصدق الکریم المفضل
هذا الحسین ابن النبی المرسل نذود عنه بالحسام الفیصل
تفدیه نفسی من اخ مبجّل یا ربّ فامنحنی ثواب المجزل
«سرورم علی (علیه‌السّلام) است؛ آن صاحب افتخارات بلند، از تبار‌ هاشم راستگو، بزرگوار و بافضلیت.
این حسین است، فرزند پیامبر مرسل؛ و ما با شمشیر برنده از او دفاع می‌کنیم.
جانم فدای این برادر باعظمت باد. پروردگارا مرا پاداش بسیار ببخش».
زحر بن قیس نخعی به ابوبکر حمله کرد و او را به شهادت رساند. گفته شده که عبدالله بن عقبه غنوی، با تیر او را به قتل رساند. (ابن اعثم، با‌ اندکی تفاوت نقل کرده است: ولی قاتل او را زحر بن بدر نخعی ذکر کرده است؛ ابن شهرآشوب نیز قریب به همین مضمون را نقل کرده است؛ ولی قاتل او را «زجر بن بدر جحفی» یا «عقبة غنوی» ذکر کرده است.)

← تردید در شهادت وی


بسیاری بر این باورند که ابوبکر از کسانی است که در روز عاشورا در رکاب امام حسین (علیه‌السّلام) به شهادت رسید. اما برخی گویند که شهادتش حتمی و قطعی نیست. شیخ مفید می‌گوید: ابوبکر بن علی (علیه‌السّلام) همان محمد الاصغر است.
گروهی از مورخان، با اینکه ابوبکر بن علی را جزو شهدای کربلا ذکر کرده‌اند، در کشته شدن او در سرزمین کربلا تردید کرده‌اند. (طبری و ابن شهرآشوب می‌گویند: در کشته شدن او در کربلا تردید شده است: شک فی قتله.
[۱۷] ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، ج۴، ص۱۲۲.
ابوالفرج اصفهانی نیز به نقل از مدائنی می‌گوید: او را در نهر آبی کشته یافتند و معلوم نشد که چگونه کشته شده است. ابن سعد نیز می‌گوید: گفته می‌شود که در (مکانی به نام) ماقیه کشته شد.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی جلالی، محمدرضا، تسمبة من قتل مع الحسین علیه‌السلام، ص۲۳، شماره ۶.    
۲. ابن اثیر، ابوالحسن، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۹۲.    
۳. اندلسی، ابن حزم، جمهرة انساب العرب، ص۳۸.    
۴. شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد، ج۱، ص۳۵۴.    
۵. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی‌ طالب، ج۳، ص۲۵۹.    
۶. حسینی جلالی، محمدرضا، تسمبة من قتل مع الحسین علیه‌السلام، ص۲۳، شماره ۶.    
۷. ابن اثیر، ابوالحسن، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۹۲.    
۸. خوارزمی، موفق بن احمد، مقتل الحسین، ج۲، ص۳۳.    
۹. ابن اعثم، احمد، الفتوح، ج۵، ص۱۱۲.    
۱۰. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۳، ص۲۵۵.    
۱۱. حسینی جلالی، محمدرضا، تسمبة من قتل مع الحسین علیه‌السلام، ص۲۳، شماره ۶.    
۱۲. ابن اثیر، ابوالحسن، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۹۲.    
۱۳. اندلسی، ابن حزم، جمهرة انساب العرب، ص۳۸.    
۱۴. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، ج۳، ص۲۵۹.    
۱۵. مفید، محمد بن محمد، الارشاد، ج۲، ص۳۵۴.    
۱۶. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، ج۵، ص۴۶۸.    
۱۷. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، ج۴، ص۱۲۲.
۱۸. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص۹۱.    
۱۹. ابن سعد، محمد بن ابی سعید، ترجمة الحسین و مقتله علیه‌السلام، ص۷۶.    


منبع

[ویرایش]
جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۸۰.    
پیشوایی، مهدی، مقتل جامع سیدالشهداء، ج۱، ص۸۳۲.


جعبه ابزار