ابوبشر ورقاء بن عمر شیبانی یشکری کوفی مروزی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبشر ورقاء بن عمر بن کلیب شیبانی یشکری کوفی مروزی (متوفای حدود ۱۶۰)، از مفسران قرن دوم و محدث بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبشر ورقاء بن عمر بن کلیب شیبانی یشکری کوفی مروزی (متوفای حدود ۱۶۰) محدث و مفسر که در درجه اول بر تفسیر مجاهد به روایت عبدالله بن ابی‌نجیح تکیه دارد.

توصیف اثر تفسیری ورقاء

[ویرایش]

علما، تفسیر او را به خوبی وصف کرده‌اند. طبری و ثعلبی در تفسیر خود از آن بهره گرفته‌اند. ذهبی او را به پیشوا و حجت و شیخ اهل سنت یاد کرده است. احمد بن حنبل و یحیی بن معین، تفسیر او را که به واسطه ابن ابی‌نجیح از مجاهد گرفته است، بر تفسیر شیبان که از قتاده گرفته، ترجیح داده‌اند.
[۲] سزگین، فواد، تاریخ التراث، مجلد اول، ج۱، ص۸۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، ج۱۱، ص۱۱۴، شماره ۲۰۰.    
۲. سزگین، فواد، تاریخ التراث، مجلد اول، ج۱، ص۸۶.
۳. نویهض، عادل، معجم المفسرین، ج۲، ص۷۱۸.    


منبع

[ویرایش]

محمدهادی معرفت، تفسیر و مفسران، ج۱، ص۴۲۳.    جعبه ابزار