ابوبحر ثعلبة بن ربیع قمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبحر ثعلبة بن ربیع اصفهانی معروف به قمی از محدّثین عامّه می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبحر ثعلبة بن ربیع اصفهانی معروف به قمی (نام پدرش را سُهیل نیز گفته‌اند) از محدّثین عامّه بوده و از اعمش، جعفر بن ابی مغیره و لیث بن ابی سُلیم روایت می‌کند. جریر بن سغیان، مهران رازی، یعقوب قمی و جمعی دیگر از وی نقل حدیث کرده‌اند.
[۱] اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۳۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۳۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۶۸.    جعبه ابزار