ابوالمعالی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالمعالی ممکن است اسم یا کنیه برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالمعالی بخاری، بخاری، محمدبن عبدالباقی مؤلف عربی‌نویس و خطیب حنفی مذهب قرن دهم
ابوالمعالی جوینی، از پیشوایان و دانشوران بزرگ شافعی، معروف به امام الحرمین
ابوالمعالی کلباسی، از علمای بزرگ شیعه
ابوالمعالی لاهوری، ابوالْمَعالی لاهوری، خیرالدین بن رحمت‌الله، عارف طریقه قادریه و مؤلف آثار فارسی در هند و پاکستان
ابوالمعالی محمد بن عبیدالله، اَبوالْمَعالی، محمد بن نعمت بن عبیدالله (تولد پس از ۴۸۵ق/۱۹۹۲م)، فقیه و نویسنده کتاب بیان الادیان
ابوالمعالی اسعد بن صاعد صاعدی اصفهانی، یکی از شخصیت‌های خاندان آل صاعد و سخنوری ماهر و زبردست
ابوالمعالی عاصم بن محمد اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار