ابوالقاسم عبدالواحد بن احمد اسواری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم عبدالواحد بن احمد اسواری اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالقاسم عبدالواحد بن احمد بن محمّد بن یحیی اُسواری اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.
وی از حافظ ابی‌الشیخ اصفهانی، مؤلّف «طبقات المحدّثین باصبهان» حدیث نقل کرده و قتیبه بن سعید بغلانی از او روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۱۹۰.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۸۷.    


جعبه ابزار