ابوالقاسم امینیذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم امینی فرزند محسن‌خان امین‌الدوله، روزنامه‌نگار و در دوران مصدق وزیر دربار بود.


پیشینه

[ویرایش]

ابوالقاسم متولد ۱۲۸۴ فرزند امین‌الدوله و فخرالدوله بود، تا ۱۳۲۰ هیچ‌گونه فعالیت اجتماعی و سیاسی قابل توجهی نداشت.

راه‌انداری روزنامه امید

[ویرایش]

بعد از شهریور ۲۰ روزنامه‌ای به نام روزنامه "امید"راه‌اندازی کرد و در دوره‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ مجلس از رشت نماینده شد.

وزارت دربار

[ویرایش]

او بعد از قدرت گرفتن مصدق از او خواست که وزارت دربار را به او بدهد، زیرا او به دلیل قرابت و خویشاوندی با مصدق (امینی نوه خاله مصدق بود) و هم نزدیکی با دربار می‌توانست، به خوبی از پس این مهم برآید. مصدق نیز به همین دلایل "حسین علا" را برکنار و او را به وزارت دربار نشانید تا به راحتی بتواند از امور دربار مطلع شود. شاه از این تغییر و تحولات دلخور شده و گفت «شما می‌خواهید "شاهپور عبدالرضا" را جانشین من کنید».
[۱] الموتی، مصطفی، بازیگران سیاسی، ص۱۱۳، لندن، بی نا، ۱۳۷۴.


امینی در زندان

[ویرایش]

اما بعد از کودتای ناموفق ۲۵ مرداد ۳۲ و فرار شاه ابوالقاسم امینی به اتهام نرساندن اخبار دربار به زندان افکنده شد. او در زندان نامه‌ای علیه شاه به مصدق می‌نویسد: «بالاخره این جوان آن‌چه را نباید بکند را کرد و با حیله و مکر همه را از من پنهان داشت. به خدا قسم عملیات دفتر مخصوص و گارد شاهنشاهی هرگز به وزارت دربار گفته نمی‌شد.»
[۲] مکی، حسین، کتاب سیاه، ج۷، ص۱۷۲_ ۱۷۳، تهران، علمی، ۱۳۷۷.
بالاخره او از زندان رهایی یافت؛ اما بعد از بازگشت شاه به کشور دوباره به زندان افتاد؛ اما به وساطت برادرش علی امینی که در کابینه "زاهدی" موقعیت حساسی داشت، بار دیگر از زندان بیرون آمد و دیگر به سراغ سیاست نرفت.
[۳] عاقلی، باقر، شرح رجال سیاسی و نظامی‌معاصر، ج۱، ص۲۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الموتی، مصطفی، بازیگران سیاسی، ص۱۱۳، لندن، بی نا، ۱۳۷۴.
۲. مکی، حسین، کتاب سیاه، ج۷، ص۱۷۲_ ۱۷۳، تهران، علمی، ۱۳۷۷.
۳. عاقلی، باقر، شرح رجال سیاسی و نظامی‌معاصر، ج۱، ص۲۱۸.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خاندان امینی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۴/۰۸.    


جعبه‌ابزار