ابوالقاسم اسماعیل بن علی صوفی نیشابوری اصفهانیذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم اسماعیل بن علی صوفی نیشابوری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالقاسم اسماعیل بن علیّ بن حسین نیشابوری اصفهانی صوفی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری است. وی حدود یک صد سال عمر کرده، و در سال ۵۵۱ق وفات یافته است. مسند اصفهان از آثار او است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآه الجنان، ج۳، ص۲۲۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۷۰.    جعبه‌ابزار