ابوالقاسم اسماعیل بن علی صوفی نیشابوری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالقاسم اسماعیل بن علی صوفی نیشابوری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالقاسم اسماعیل بن علیّ بن حسین نیشابوری اصفهانی صوفی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری است. وی حدود یک صد سال عمر کرده، و در سال ۵۵۱ق وفات یافته است. مسند اصفهان از آثار او است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآه الجنان، ج۳، ص۲۲۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۷۰.    جعبه ابزار