ابوالفضل عبیداللّه بن محمد جوزدانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفضل عبیداللّه بن محمد جوزدانی اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالفضل عبیداللّه بن محمّد بن ابراهیم بن محمّد (سعد) بن احمد بن ابراهیم بن علی بن سعدویه جوزدانی عدل اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن ششم هجری بوده است. سمعانی با القاب عالی از او یاد می‌کند و می‌نویسد:

«شیخ فاضل، عالم عاقل، ساکن صالح، سدید السیره، متمیز من اهل العلم و العدل و الخیر و مؤمن بیت الحدیث و العداله و التّزکیه ملیح الشّیبه بِهی المنظر»
وی در سال ۴۷۰ق متولّد و از پدرش ابوسهل محمّد، جدّش ابونصر ابراهیم، ابوالفضل مهطر بن عبدالواحد بُزانی، ابومنصور بن شکرویه، ابومسعود سلیم بن ابراهیم، ابوبکر بن ماجه و عده‌ای دیگر استماع حدیث کرده و ابوسعد سمعانی «تاریخ اصفهان» ابوبکر احمد مردویه و چندین کتاب دیگر را از او شنیده است.
صاحب عنوان در روز جمعه ۱۲ ذیحجه ۵۳۸ق در اصفهان وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۳۸۳.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۲۱.    


جعبه ابزار