ابوالفضل بن محمدحسن کلباسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفضل بن محمدحسن کلباسی اصفهانی، از علما و فضلای قرن چهارده هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج شیخ ابوالفضل کلباسی فرزند شیخ محمّدحسن بن حاج شیخ محمّدجعفر بن حاج محمّدابراهیم کلباسی، از علما و فضلای قرن چهارده هجری در اصفهان بوده است. وی در اصفهان ساکن بود، و به زهد و تقوا و صلاح شهرت داشت. سرانجام در سال ۱۳۴۵ق وفات یافت، و در تکیه میرزا ابوالمعالی کلباسی در تخت فولاد مدفون شد.
[۱] نجفی کلباسی، محمدعلی، خاندان کلباسی، ص۱۹۳-۱۹۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی کلباسی، محمدعلی، خاندان کلباسی، ص۱۹۳-۱۹۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۲۰.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار