ابوالفتح اسماعیل بن محمد طرطوسی سلمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفتح اسماعیل بن محمد طرطوسی سلمی اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری و ساکن اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالفتح اسماعیل بن محمّد بن احمد بن علیّ بن حسن بن حسین بن جعفر طرطوسی سلمی، از محدّثین قرن ششم هجری است. در اصفهان ساکن بوده، و در ربیع‌الثّانی سال ۵۴۰ق وفات یافته است. سمعانی درباره او گوید: «کان شیخا متمیّزا من اهل العلم حسن الخط». وی از ابوعبده سلم بن فضل ثقفی و ابومطیع محمّد بن عبدالواحد و دیگران روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۱۰۸.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۷۴.    جعبه ابزار