ابوالغنائم عبدالقادر بن محمد معلم اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالغنائم عبدالقادر بن محمد معلم اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالغنائم عبدالقادر بن محمّد بن شجاع بن محمّد بن علی بن ابراهیم معلّم اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.
پدرش از اهالی «لفتوان» اصفهان است. خود او از: عبدالواحد بن محمّد بن احمد بن هیثم و شتج، ابی‌الحسین علی بن‌هاشم بن طاهر بن علی طباطبائی، ابوعبداللّه هیثم بن محمّد بن هفیم سلمی و غیره استماع حدیث کرده و در سال ۵۳۱ق ابوسعد سمعانی از او در خدمت پدرش استماع حدیث کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۴۷۱.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۸۵.    


جعبه ابزار