ابوالعلاء نیشابوری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعلاء نیشابوری اصفهانی، از فقهای عامّه قرن پنجم هجری بوده و در اصفهان به قضاوت می‌پرداخته است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

قاضی ابوالعلاء نیشابوری، از فقهای عامّه بوده، و در اصفهان به قضاوت می‌پرداخته است. وی به دست اسماعیلیان در سال ۴۹۹ق در اصفهان کشته شد.
[۱] جعفریان، رسول، تاریخ تشیّع در ایران، ص۳۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جعفریان، رسول، تاریخ تشیّع در ایران، ص۳۳۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۰۰.    جعبه ابزار