ابوالعباس (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالعباس ابن‌خباز، ابوعبدالله‌ احمد بن‌ حسین‌، ادیب‌، فقیه‌ شافعی‌ و زبان‌شناس‌ نابینای‌ موصلی‌
ابو العباس ابن سماک، ابوالعباس‌ محمد بن‌ صَبیح‌ عجلی‌ کوفی‌، فقیه‌، محدث‌ و زاهد
ابوالعباس اربلی، خَضِربن نصر، ابوالعباس اِرْبِلى، مفسر و فقیه شافعی قرن پنجم و ششم
ابوالعباس سفاح، عبدالله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب، نخستین خلیفه عباسی
ابوالعباس سیاری، قاسم بن قاسم، عارف، فقیه و محدث بزرگ مرو
ابوالعباس مرسی، احمد بن عمر انصاری اسکندانی، ملقب به شهاب الدین، عارف و زاهد معروف سده ۷ ق واز بزرگان طریقه شاذلیه
ابو العباس مستغفری‌، ابو العباس، جعفر بن محمد بن معتز بن محمد بن مستغفر بن فتح بن ادریس مستغفری نسفی سمرقندی نخشبی حنفی
ابوالعباس ابار، اَبّار، ابوالعباس احمد بن علی بن مسلم نخشبی محدث بغداد
ابوالعباس ابن‌حاج، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد اَزدی‌ اشبیلی‌، نحوی‌ و ادیب‌ اندلسی‌ و معاصر ابن‌ عصفور نحوی‌ معروف‌ اندلسی‌
ابوالعباس ابن‌ساعاتی، اِبْن‌ِ ساعاتی‌، ابوالعباس‌ مظفرالدین‌ احمد بن‌ علی‌ بن‌ تغلب‌، فقیه‌، اصولی‌ و ادیب‌ حنفی‌
ابوالعباس ابن‌سریج، اِبْن‌ِ سُرَیج‌، ابوالعباس‌ احمد بن‌ عمر، فقیه‌ و متفکر شافعی‌، ملقب‌ به‌ باز اشهب‌
ابوالعباس ابن‌عاشر، اِبْن‌ِ عاشِر، ابوالعباس‌ احمد عمر بن‌ محمد، صوفی‌ و زاهد مغربی‌
ابوالعباس ابن‌عریف، اِبْن‌ِ عَریف‌، ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد بن‌ موسی‌ بن‌ عطاءالله‌ صَنهاجی‌، فقیه‌، محدث‌ و صوفی‌ مشهور اندلسی‌
ابوالعباس ابن‌عماد، اِبْن عِماد، ابوالعباس احمد بن عماد بن یوسف اُقْفَهْسی، فقیه شافعی مصری
ابوالعباس ابن‌عمار، اِبْن عَمّار، ابوالعباس احمد بن عبیدالله بن محمد بن عمار ثقفی، کاتب، محدّث، مؤلف شیعی بغدادی
ابوالعباس ایرانشهری، ایرانْشَهْری، ابوالعباس‌، فیلسوف‌ و دانشمند ایرانی‌ سده ۳ق‌/۹م‌
ابوالعباس تقی الدین احمد بن علی مقریزی‌، از نامورترین مورخان تاریخ مصر، در سده‌های هشتم و نهم هجری
ابوالعباس مسروق، احمد بن محمد بن مسروق، عارف محدث و زاهد بزرگ خراسان در سده ۳ ق
احمد بن علی نجاشی، ابوالحسن احمد بن علی نجاشی از اساتید و بنیان‌گذاران علم رجال
فضل بن عبدالملک بقباق، بَقباق، ابوالعباس، فضل بن عبدالملک کوفی، راوی شیعی در سده‌ی دوم هجری
احمد بن علی بونی، بُونی، ابوالعباس احمد بن علی بن یوسف قُرَشی الصوفی محیی الدین، نویسنده قرن هفتم
احمد بن ابراهیم حسنی، حسنی، ابوالعباس احمد بن ابراهیم ‌بن‌حسن، محدّث، مورخ و فقیه زیدی در قرن سوم و چهارم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار