ابوالعباس احمد بن طیب سرخسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن طیب سرخسی، شاگرد و مصاحب کندی و از مترجمان فلسفه یونانی به زبان عربی بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بزرگترین شاگرد کندی بوده است‌. در سال ۲۱۸ متولد و در سال ۲۸۶ به دست قاسم بن عبیدالله وزیر معتضد به‌ قتل رسیده است. ابن‌ابی‌اصیبعه پنجاه و چهار کتاب و رساله از او نام‌ می‌برد که ظاهرا هیچکدام در دست نیست. از جمله کتاب المسالک و الممالک در جغرافیا و شاید اولین جغرافی‌نویس جهان اسلام او باشد، دیگر کتابی در فرق بین نحو و منطق، دیگر کتابی در اینکه اصول و ارکان فلسفه‌ بعضی مبتنی بر بعض دیگر است، و دیگر کتابی در قوانین عام فن دیالکتیک‌ ( جدل). ‌

دیدگاه هانری کربن

[ویرایش]

هانری کربن می‌نویسد: "او الفبای صداداری اختراع کرد که به وسیله حمزه‌ اصفهانی تکمیل شد" و هم او می‌نویسد: "در مورد تسمیه‌هایی که در زبان‌ عربی برای تعیین رواقیون به کار می‌رود، اطلاعات گرا‌ن‌بهائی به دست داد که بدون‌ آنها خاطره رواقیون در روایات اسلامی‌‌ اندکی در پرده ابهام قرار داشت. "این مرد نیز از تکفیر بی‌نصیب نمانده است. سرخسی طبق نقل ریحانة الادب از اعیان شیعه از لسان المیزان شیعه بوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌ندیم، محمد بن ابی‌یعقوب، الفهرست، ج۱، ص۳۲۲.    


منبع

[ویرایش]

مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، ج۱، ص۵۲۹.    جعبه ابزار