ابوالطیب عبدالجبار بن فضل جاری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالطیب عبدالجبار بن فضل جاری اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالطیّب عبدالجبّار بن فضل بن محمّد بن احمد جاری اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن ششم هجری بوده است. از ابی‌عبداللّه محمّد بن ابراهیم جرجانی نقل حدیث کرده و حافظ ابوالقاسم هبه‌اللّه بن عبدالوارث شیرازی و اسماعیل بن محمّد بن فضل حافظ اصفهانی و ابوالخیر محمّد بن احمد بن محمّد بن عمر بن باغبان از او روایت کرده‌اند. جار یا کار از روستاهای شرق اصفهان است و یک مناره تاریخی از دوره سلاجقه در آنجا هنوز باقی است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۹۳.    
۲. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۳، ص۷۴.    
۳. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۴، ص۴۲۸.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۱۲.    


جعبه ابزار