ابوالحسین عبیداللّه بن محمد طیان اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسین عبیداللّه بن محمد طیان اصفهانی، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسین عبیداللّه بن محمّد بن صالح طیّان قوّال، از محدّثین عامّه اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است. وی از علی بن سعید عسکری روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۱۰۵.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۲۲.    


جعبه ابزار