ابوالحسن علی بن عبدالله اموی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن علی بن عبدالله اموی مشهور به ابوعمیطر و سفیانی، از شخصیت‌های اموی قرن دوم قمری بود که در دمشق ادعای تاج و تخت کرد و برخی از قبایل با او به عنوان خلیفه بیعت کردند. لشکر امین عباسی به فرماندهی حسین بن علی ماهان نتوانست وی را شکست دهد. او سرانجام به سال ۱۹۸ ق در جنگ با محمد بن صالح کلابی درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن، علی بن عبدالله بن خالد بن یزید بن معاویة بن ابی‌سفیان اموی ملقب به ابوعمیطر است.

ادعای حکومت و بیعت

[ویرایش]

علی بن عبدالله اموی، فرصتی را که در نتیجه اختلاف امین و مامون پیش آمد، غنیمت شمرده و در شام به قصد اعاده شوکت امویان مردم را به خود دعوت کرد.
وی دمشق را تصرف کرد و سلیمان بن منصور، کارگزار آن جا را در سال ۱۹۵ ق بیرون راند. آن گاه نفوذش به اطراف دمشق گسترش یافت و می‌رفت که استقلال یابد. در نود سالگی با او به عنوان خلیفه بیعت کردند و قبیله بنی‌کلب و برخی از بقایای امویانِ بنی‌مروان نیز او را یاری دادند، ولی هواداران بنی‌عباس با او به جنگ برخاستند.

جنگ با لشکر امین

[ویرایش]

امین لشکری به فرماندهی حسین بن علی بن عیسی برای جنگ با او فرستاد، اما حسین نتوانست او را شکست دهد.

تضعیف حکومت سفیانی

[ویرایش]

نزاع میان یمنیانِ هوادار او و قیسیانی که به رهبری محمد بن صالح بن بیهس کلابی با یمانیان، به دشمنی برخاستند توانست قدرت سفیانی را تضعیف کند. ابن بیهس (محمد بن صالح کلابی) بزرگ قیسیان، به سفیانی هجوم برد، اما او، با لباس زنانه به «مزّه» (در حوالی دمشق) فرار کردند. ابن بیهس بر دمشق چیره شد و مردم را به پیروی از مامون دعوت کرد.

وفات

[ویرایش]

سفیانی، در پی این واقعه درگذشت و ابن بیهس تا زمانی که مامون، عبدالله بن طاهر را در سال ۲۰۵ ق والی دمشق کرد، زمام امور دمشق را در دست داشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۶، ص۱۶۲.    
۲. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۶، ص۲۴۹.    
۳. ابن عماد، عبد الحی بن احمد، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ج۱، ص۴۴۵.    
۴. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، العبر فی خبر من غبر، ج۱، ص۲۴۷.    
۵. ابن تغری بردی، یوسف، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، ج۲، ص۱۴۷.    
۶. ابن تغری بردی، یوسف، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، ج۲، ۱۵۹.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۴۵.

جعبه ابزار