ابوالحسن احمد بن عبدالله عجلی کوفی طرابلسی مغربی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن احمد بن عبدالله عجلی کوفی طرابلسی مغربی (۱۸۲-۲۶۱ هـ)، از محدثان برجسته و توانای قرن دوم و سوم هجری قمری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن احمد بن عبدالله بن صالح بن مسلم عجلی کوفی طرابلسی مغربی، در کوفه زاده شد و در بغداد رشد یافت. از پانزده سالگی به فراگیری حدیث روی آورد و نزد بزرگان بغداد، کوفه و بصره به کسب دانش پرداخت.
عجلی پس از آنکه در عراق حدیث آموخت و به شهرتی دست یافت، زادگاهش را ترک کرده و به مغرب مهاجرت کرد و در طرابلس سکنی گزید. شهرت و آوازه وی مربوط به زمانی است که در مغرب به تدریس حدیث و تصنیف اشتغال داشت.
او از محدثان برجسته و توانای روزگار خویش بود و روایاتش مورد استناد دیگران قرار گرفته است. گویا این هجرت، در دوره محنت و برای فرار از فتنه خلق قرآن بوده است. یحیی بن معین او را فردی بسیار موثق دانسته و ستوده است.

اساتید و شاگردان

[ویرایش]

از جمله اساتید احمد عجلی، شبابة بن سوار، محمد بن یوسف فریابی، حسین بن علی جعفی و یعلی بن عبید را می‌توان نام برد. از عجلی افرادی چون پسرش صالح، محمد بن فطیس غافقی و سعید بن عثمان روایت کرده‌اند. به روایتی احمد بن حنبل و یحیی بن معین نیز احادیثی را از وی اخذ کرده‌اند.

تاریخ وفات

[ویرایش]

احمد عجلی به سال ۲۶۱ هـ در طرابلس مغرب درگذشت و در همان‌جا به‌خاک سپرده شد.

آثار

[ویرایش]

آثار احمد عجلی عبارت‌اند از: الجرح و التعدیل و التاریخ.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۶] طبقات علماء الحدیث، ۲، ص۲۵۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۴، ص۴۳۶.    
۲. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۴، ص۴۳۶.    
۳. بابانی، اسماعیل بن محمد، هدیة العارفین، ج۱، ص۴۹.    
۴. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۱۲، ص۵۰۶.    
۵. ذهبی، محمد بن احمد، تذکرة الحفاظ، ج۲، ص۱۰۷.    
۶. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۲۰، ص۴۹.    
۷. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۲۰، ص۴۹.    
۸. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۴، ص۴۳۷.    
۹. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۷، ص۵۱.    
۱۰. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج۱، ص۵۸۲.    
۱۱. ابن‌عماد حنبلی، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب، ج۳، ص۲۶۶.    
۱۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج۹، ص۲۵۵.    
۱۳. ذهبی، محمد بن احمد، العبر فی خبر من غبر، ج۱، ص۳۷۴.    
۱۴. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۱، ص۲۹۴.    
۱۵. زرکلی، خیرالدین بن محمود، الاعلام، ج۱، ص۱۵۶.    
۱۶. طبقات علماء الحدیث، ۲، ص۲۵۱.
۱۷. ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۱، ص۳۳.    
۱۸. یافعی، عبدالله بن اسعد، مرآت الجنان، ج۲، ص۱۲۸.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۱۴۵، برگرفته از مقاله «ابوالحسن احمد بن عبدالله عجلی».


جعبه ابزار