ابوالبرکات (ابهام زدایی)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالبرکات ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

هبةالله بن علی ابوالبرکات بغدادی، ملقّب به اوحد الزّمان و فیلسوف العراقین، از پزشکان و فیلسوفان نیمه اوّل سده ۶ق
ابوالبرکات زیدی، اَبوالْبَرَکاتِ زِیْدی، عمر بن ابراهیم بن محمد (۱۵ شعبان ۴۴۲-۵۳۹ق/ ۱۰ فوریۀ ۱۰۵۰- ۱۱۴۵م)، نحوی و محدث
ابوالبرکات ابن‌انباری، نحوی، لغت‌شناس‌ و نیز فقیه ‌ و محدث
ابوالبرکات ابن‌حاج، محدث‌، فقیه مالکی‌، مقری، قاضی‌، شاعر و مورخ‌ اندلسی
ابوالبرکات بلفیقی، فقیه مالکی، قاضی و از مشاهیر حدیث و ادب و تصوف اندلس در قرن هشتم هجری
ابوالبرکات زکی الدین محمد زکی ابراهیم‌، عالم، خطیب، شاعر و نویسنده اهل سنت مصری معاصر
ابوالبرکات محمد بن احمد بن ایاس ناصری حنفی‌، مورخ مصری
ابوالبرکات واعظ اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان
ابوالبرکات عبدالله بن محمد صاعدی اصفهانی، یکی از شخصیت‌های خاندان آل صاعد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار