ابوالاعور سلمی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالاعور سلمی، عمرو بن سفیان، هم پیمان ابوسفیان و از کارگزاران معاویه است.


آیات شأن نزول

[ویرایش]

برخی مفسران مقصود از «ولا تطع الکافرین» در آیه ۱ و ۴۸ احزاب را ابوالاعور و تنی چند از مشرکان مکه، و آیه ۱۰ احزاب را درباره گروهی از فرماندهان مشرک در جنگ خندق، از جمله وی دانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج۴، ص۳۹.    
۲. ابن اثیر، اسد الغابه، ج۴، ص۱۰۹.    
۳. عسقلانی، ابن حجر، الاصابة فی تمییز الصحابه، ج۴، ص۵۳۰.    
۴. احزاب/سوره۳۳، آیه۴۸.    
۵. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۸، ص۱۱۶.    
۶. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱۴، ص۲۰۲.    
۷. احزاب/سوره۳۳، آیه۱۰.    
۸. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱۴، ص۱۱۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۱۹۹، برگرفته از مقاله «ابوالاعور سلمی».    


رده‌های این صفحه : شخصیت های قرآنی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار