ابواسماعیل بن شراحیل کوفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسماعیل بن شراحیل کوفی معروف به مرّة الطیب و مرّة الخیر و مره همدانی، تابعی، ثقه، عابد و زاهد بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مره، لقب مرة الخیر را به خاطر کثرت عبادتش به خود گرفت. از ابوذر و حذیفه و ابن مسعود و علی (علیه‌السّلام) حدیث نقل کرده، و اسماعیل سدّی و شعبی و عطاء بن سائب و عمرو بن مرّه و جمعی دیگر از او روایت کرده‌اند.
عجلی می‌گوید: «تابعی، ثقه، عابد و زاهد بود؛ پیوسته در رکوع و سجود بود».
می‌گویند: زمان پیامبر را درک کرده، ولی محضر او را درک نکرده است. او در سال ۷۶ وفات یافت.
درباره او گفتارهایی است نظیر آنچه درباره مسروق گذشت و همان جا اشارت رفت؛ همچنین یادآور شدیم که همواره اصحاب ابن مسعود- که از هواداران امیرمؤمنان بودند- آماج تیر تهمت‌ها و نسبت‌های ناروا قرار می‌گرفتند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن سعد بغدادی، محمد، الطبقات الکبری، ج۱۰، ص۸۸-۸۹.    
۲. خزرجی، احمد بن عبدالله، خلاصه تذهیب تهذیب الکمال، ص۳۷۲.    


منبع

[ویرایش]

معرفت، محمدهادی، تفسیر و مفسران، ج۱، ص۳۶۸.    

رده‌های این صفحه : مقالات تفسیر و مفسران
جعبه ابزار