ابواسحاق ابراهیم بن محمد باقلانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن محمد باقلانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن محمد باقلانی اصفهانی وکیل معروف به باقلاّنی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. متصدّی جمع آوری درآمد موقوفات مسجد جامع اصفهان بود. پس از سال ۳۶۰ق وفات یافته است. از حسن بن علی طوسی و علیّ بن سعید عسکری روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۰۲.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۳۴.    


جعبه ابزار