ابواسحاق ابراهیم بن سفیان زیادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن سفیان زیادی (م۲۴۹ هـ)، از علمای نحو و لغت و از شاعران عراق در قرن سوم قمری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن سفیان بن سلیمان بن ابی‌بکر بن عبدالرحمان بن زیاد بن ابیه زیادی، اهل عراق بود و از اساتید فن ادب مانند ابوعبیده و اصمعی بهره برد و مطالبی از آنان روایت کرد. ابراهیم به فراگیری کتاب سیبویه نزد اصمعی پرداخت، ولی نیمه تمام گذاشت.
ابراهیم زیادی از پیشوایان علم عربیت در عراق و از شاعران شوخ طبع و ظریف بود و در شناخت شعر و معایب آن مهارت خاصی داشت، به گونه‌ای که او را با اصمعی مقایسه می‌کردند.

شاگردان

[ویرایش]

بزرگانی مانند محمد بن یزید مبَرِّد، یمت بن مزرع و ابن‌قتیبه از ابراهیم زیادی استفاده کرده‌اند.

آثار

[ویرایش]

آثار علمی وی کتاب‌های شرح نکت کتاب سیبویه، الامثال، النقط و الشکل، تنمیق الاخبار و اسماء السحاب و الریاح و الامطار می‌باشد.

تاریخ وفات

[ویرایش]

ابراهیم زیادی در سال ۲۴۹ هـ درگذشت.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۱۸، ص۱۶۰.    
۲. مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال، ج۱۸، ص۳۸۴.    
۳. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۸۱.    
۴. ابوالبرکات انباری، عبدالرحمن بن محمد، نزهة الالباء، ص۱۵۷.    
۵. حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم الادباء، ج۱، ص۶۷.    
۶. ابن‌عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینة دمشق، ج۱۴، ص۴۵۱.    
۷. ابن‌عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینة دمشق، ج۱۹، ص۱۵۱.    
۸. ابن‌خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۳، ص۴۲.    
۹. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۸۱.    
۱۰. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۵، ص۲۳۳.    
۱۱. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، بغیة الوعاه، ج۱، ص۴۱۴.    
۱۲. ابن‌اثیر، علی بن محمد، اللباب فی تهذیب الانساب، ج۲، ص۸۴.    
۱۳. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، المزهر، ج۲، ص۳۸۰.    
۱۴. زرکلی، خیرالدین بن محمود، الاعلام، ج۱، ص۴۰.    
۱۵. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج۱، ص۱۶۷.    
۱۶. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج۲، ص۱۴۲۸.    
۱۷. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۱، ص۳۴.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۷۴، برگرفته از مقاله «ابواسحاق ابراهیم بن سفیان زیادی».


جعبه ابزار