ابواسحاق ابراهیم بن حرب سمسار عسکری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن حرب سمسار عسکری (م ۲۸۲ هـ)، از محدثان قرن سوم بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

از زندگی‌نامه ابراهیم سمسار، اطلاع زیادی در دست نیست. گفته‌اند که منسوب به شهر عسکر مکرم، در نزدیکی بصره می‌باشد.
از محضر اساتیدی همچون ابراهیم بن حمید طویل، ابوالولید طیالسی، علی بن عثمان لاحقی و علی بن بحر قطان بهره برد.
سمسار از محدثان عصر خویش بوده و راویانی چون ابوالحسین احمد بن سهل عسکری و حافظ ابونعیم از جمله شاگردان وی به شمار می‌روند.

آثار

[ویرایش]

کتاب مسند ابی‌هریره از ابراهیم سمسار می‌باشد.

تاریخ وفات

[ویرایش]

ابراهیم سمسار در سال ۲۸۲ هـ به بصره وارد شد و در این سال درگذشت.
[۵] سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۱، ص۳۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج۲، ص۱۶۷۹.    
۲. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۱، ص۱۹.    
۳. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۱۳، ص۳۰۵ -۳۰۷.    
۴. بابانی، اسماعیل بن محمد، هدیة العارفین، ج۱، ص۴.    
۵. سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۱، ص۳۱۲.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۷۵، برگرفته از مقاله «ابواسحاق ابراهیم بن حرب سمسار عسکری».


جعبه ابزار